22 апрель - 16 май
0550321733
Джалал-Абад, Баткен, Ош, Талас, Нарын, Каракол