Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмү

АРИПОВ НУРЛАН

Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмүнүн башчысы

ЭРКИМБАЙ МЭЭРИМ

Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти                  

ЗАКИРОВ КУБАНЫЧ

Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти


ЖУМАЛИЕВ ТИЛЕК

Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти


ДЖАЙЛООБАЕВА АЙПЕРИ

Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти