Контактар

Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмү

Телефондор: +996 312 623844 (кабылдама),  +996 312 300 284,232 (Отдел развития и продвижения экспорта)

Факс: +996 312 623843

Email: export.gov.kg@yandex.ru

Адрес: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззакова 8/1