Контактар

Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмү

Телефондор: +996 312 620363, 

Факс: +996 312 623843

Email: info@export.gov.kg 

Адрес: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чуй проспекти 106, 2 этаж.