Онлайн-колдоо

назад
Эл аралык көргөзмөгө катышкым келет. Көргөзмөнү кантип тандап, даяр экенимди билсем болот?
Кыргызстандын экспорттоочулары иштешкен жеткирүүчүлөрдүн базасы барбы?
Сизди кызыктырган башка суроолор болсо, төмөнкү шилтемеге өтүңүз:
Экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү бөлүмү

же байланыш номери
+996 (312) 300 232

Директор


Кыргыз Республикасынын ЭКМ караштуу "Кыргыз Экспорт" экспортту онуктуруу жана илгерилетуу борбору мамлекеттик мекемеси

Такиров Урмат Канатбековичbetpublic betpublic giriş betpublic betpublic giriş