Агенттик жөнүндө

АГЕНТТИК ЖӨНҮНДӨ

Агенттик инвестициялар, экспорт жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (мындан ары - МЖӨ) жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат. Агенттик өзүнүн ишинде түздөн-түз Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине баш иет.

АГЕНТТИКТИН МАКСАТТАРЫ

Агенттиктин максаттары Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестицияларды тартуу жана илгерилетүү, товарларды өнүктүрүүдө жана тышкы рынокторго илгерилетүүдө ата мекендик потенциалдуу жана иштеп жаткан экспорттоочуларга көмөктөшүү, ошондой эле МЖӨ механизмдерин өнүктүрүү болуп саналат.

АГЕНТТИКТИН МИССИЯСЫ