Кыргыз Республикасынын мыкты экспорттоочусу - 2018